HORARIO

En cap de semana o festius atendrem les possibles urgències al telèfon de guàrdia 675674331.

Dilluns

                                                                                                 09:30-13:30 i de 16:00-20:00

Dimarts

09:30-13:30 i de 16:00-20:00

Dimecres

09:30-13:30 i de 16:00-20:00

Dijous

09:30-13:30 i de 16:00-20:00

Divendres

09:30-13:30